top of page

Træningstider for Spor, lydighed og C-arbejde

Vi træner torsdag og søndag på pladsen i Holbæk. 

Torsdag træner vi lydighed fra ca. kl 16.00 - ?

Vi træner C- arbejde efter lydighed.

 

Søndag træner vi spor og lydighed fra kl 9.00 - ?

Vi træner C- arbejde efter lydighed.

 

Ud over de faste tider aftales der træning efter nærmere aftale.

Vi har hundetræning for både den voksne boxer og boxerhvalpe.

Til nye medlem i Boxer-gruppe Holbæk.

 

Tak fordi du valgte gruppe Holbæk. Her er lidt praktisk information til dig, som er ny her.

 

Du er velkommen, når du har fået din hund hjem - også ved 8-ugers alderen. Et krav er dog at den er vaccineret fra opdrætteren og vi vil gerne se hundens sundhedsbog.

 

Ligeledes skal din hund være forsikret, og for de voksne hundes vedkommende skal den have den udvidede forsikring, hvis I vil deltage i c-arbejde.

 

Bliver din hund smittet med kennelhoste på noget tidspunkt, vil vi bede dig om at blive hjemme til hunden er rask igen.

 

Tag en skål til vand med - vi har vand på pladsen, så du behøver ikke medbringe det selv.

 

Hav godbidder nok med (særligt for hvalpe) og hvis du har en klikker, kan vi vise hvordan man bruger den.

 

Tag også gerne noget legetøj med, såsom , vulst, bolde med snor i , eller det din hund synes bedst om .

 

Liner og halsbånd taler vi om når I kommer

 

 

Lydighedstræning i Boxergruppe Holbæk

 FCI’s prøvereglement 2019  

I mere end 35.000 år har hunden været menneskets følgesvend. Gennem domesticationen er hunden indgået i et tæt socialt fællesskab med, og på væsentlige områder blevet afhængig af, mennesket. Derigennem er der for mennesket opstået et stort ansvar for hundenes velbefindende. 

Netop ved uddannelse af hunden kræver den fysiske og psykiske sundhed højeste prioritet. Som første princip gælder derfor en dyrevenlig, artstilpasset og ikke voldelig omgang med hunden. Selvfølgeligheder er den rig-tige pasning af hunden med foder og vand ligesom omsorgen for dens sundhed, der omfatter regelmæssige vaccinationer og undersøgelser af dyrlæge. Derudover består en forpligtigelse til, at hunden har regelmæssig kontakt med mennesker og får tilstrækkelig mulighed for beskæftigelse til opfyldelse af dens behov for bevæ-gelse. 

Op gennem historien har hunden haft mange forskelligartede opgaver som menneskets hjælper. I den mo-derne verden er en stor del af disse opgaver blevet overtaget af teknikken. Derfor har hundeejeren i dag pligt til, som erstatning for de opgaver, der er gået tabt, at give mulighed for tilstrækkelig bevægelse og beskæfti-gelse i forbindelse med tæt kontakt til mennesket. Ud fra disse synspunkter skal færdselsprøven, prøver for brugshunde, sporhundeprøver og feltsøgsprøver indregnes. Hunden skal beskæftiges ud fra dens anlæg og arbejdsformåen. Hertil hører, ud over muligheden for at komme ud, også den intensive beskæftigelse med aktiviteter, der tilgodeser indlæringsevne, trangen til bevægelse og hundens øvrige anlæg. De forskellige for-mer for hundesport er til dette formål særdeles velegnede. Hunde, der ikke beskæftiges tilstrækkeligt, kan være negativt iøjnefaldende, være til gene og føre til klager i offentligheden. 

Det menneske, som uddanner sin hund eller dyrker sport sammen med den, skal, sammen med den ham betroede hund, gennemgå en omhyggelig uddannelse, hvis mål er størst mulig harmoni mellem menneske og hund. Målet for alle uddannelser er formidling af det læringsindhold, som er mulig for den enkelte hund. Den harmoniske overensstemmelse mellem mennesket og dennes hund skal lægges til grund for al beskæftigelse, uanset hvor den fremføres i hundesporten. Man kan kun opnå harmoni, hvis man sætter sig grundigt ind i hunden og dens anlæg. 

Der består en etisk forpligtigelse for mennesket til at opdrage hunden og uddanne den tilstrækkeligt. De til dette formål anvendte metoder skal tilgodese sikker viden fra adfærdsforskningen, især fra kynologien. For at opnå en effekt af opdragelse, uddannelse eller træning skal der over for hunden hele tiden anvendes positive træningsmetoder fri for vold. Ikke artstilpassede uddannelses-, opdragelses- og træningsmidler må ikke an-vendes (se Dyreværnsloven). Hundens deltagelse i hundesport skal orientere sig mod dens anlæg, præstati-onsformåen og dens vilje til at arbejde. Påvirkning af præstationsformåen gennem brug af medikamenter eller ikke dyrevenlige metoder må ikke anvendes. Mennesket skal omhyggeligt udforske sin hunds anlæg. At for-lange præstationer af en hund, som den ikke kan klare, strider mod enhver etisk bevidsthed. Den ansvarsbe-vidste hundeven vil kun deltage i prøver, konkurrencer og træning med sunde og brugsduelige hunde. FCI’s prøvereglement 2019 

 

bottom of page